Ideaalis on paigalduskohaks võimalikult tasane pinnas, kattematerjalist olenemata. Plusspunktid annab hea juurdepääsuvõimalus.

Välikäimlate transportimise võimalused:
– 2 välikäimlat respo haagisega
– 3-4 välikäimlat Reanualt Masteriga
– 5-14 välikäimlat haagisega veoautoga